دوره آموزشی نمونه برداری عمومی

محتوی دوره:

  • نمونه برداری محموله های فله نفتی و گازها 
  •  نمونه برداری محموله های شیمیایی و جامدات 
  • نمونه برداری محموله های غلات و معدنی وکودها

 نمونه برداری عمومی

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۲:۲۶
تعداد بازدید : ۸۰۰