شناسایی پاتوژن‌های منتقل شونده از غذا

یرسینیا انتروکولیتیکا و یرسینیا سودوتوبرکلوزیس باکتری‌های بیماری‌زای زونوتیک هستند که سبب انتقال بیماری‌ها از غذا به انسان در سراسر دنیا می‌شوند. شناسایی انواع سروتیپ‌های بیماری‌زای یرسینیا انتروکولیتیکا و یرسینیا سودوتوبرکلوزیس با استفاده از روش‌های مبتنی بر Real-time PCR امکان‌پذیر می‌باشد.
روش مولکولی Real-time PCR تکنیکی است که به طور گسترده در بررسی‌های کمّی بیان ژن به کار می‌رود و روشی بسیار قدرتمند و حساس در تعیین تعداد ویروس‌ها یا میکروارگانیسم‌های موجود در یک نمونه است. ویژگی کلیدی Real-time PCR، فراهم شدن امکان بررسی تکثیر قطعات DNA همزمان با انجام گرفتن آزمایش و با استفاده از گزارشگرهای فلوئورسنت (fluorescent reporters) می‌باشد.
در این رابطه به منظور فراهم‌سازی روشی برای شناسایی یرسینیای انتروکولیتیکای بیماری‌زا و یرسینیا سودوتوبرکلوزیس در مواد غذایی، اخیرا استانداردی ملی مطابق با استاندارد ISO18867 به دبیری مرجان حیدرزاده عضو هیات علمی گروه پژوهشی بیولوژی پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی و همکاری جمعی از متخصصین این حوزه از دانشگاه تهران، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، انستیتو پاستور ایران و سایر صاحب‌نظران ذی‌ربط به تصویب چهارصد و نود و نهمین کمیته ملی بیولوژی و میکروبیولوژی مورخ 97/6/17 رسیده و با عنوان زیر به چاپ رسیده است که ازطریق پورتال سازمان ملی استاندارد قابل دسترسی و بهره برداری می باشد:
1- میکروبیولوژی زنجیره غذایی- واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز برای شناسایی پاتوژن‌های منتقل شونده از غذا- شناسایی یرسینیای انتروکولیتیکای بیماری‌زا و یرسینیا سودوتوبرکلوزیس
این استاندارد برای محصولات مصرفی انسان،‌ خوراک دام و نمونه‌های زیست‌محیطی کاربرد دارد.
۲ دی ۱۳۹۷ ۰۸:۲۲
AA788563-7872-480E-B528-A9BF00C39E41 |
تعداد بازدید : ۷۴۹