برگزاری نشست آنلاین ترمیم ساختار کمیته‌ فنی متناظر سیستم سایز بندی چکمه و پایپوش

در نشست ترمیم ساختار کمیته فنی متناظر سیستم سایزبندی چکمه و پایپوش، شهلا احمدی نماینده پژوهشگاه استاندارد مجددا به عنوان دبیر کمیته فنی انتخاب شد. در این جلسه که به صورت آنلاین برگزار شد ابتدا از سوی نماینده دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی سازمان ملی استاندارد توضیحاتی در جهت آشنایی با سازمان بین المللی استانداردسازی ISO و ساختار و وظایف کمیته متناظر سیستم سایز بندی چکمه و پایپوشINSO/ISO/TC137 ارائه گردید.

پس از سخنان نماینده دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی در مورد لزوم ترمیم ساختار کمیته متناظر و اعلام کاندیداتوری از سوی اعضا برای هیأت رییسه، رأی گیری به عمل آمده و هیآت رییسه کمیته متناظر فوق با اکثریت آرا به شرح زیر انتخاب شدند:

هیأت رئیسه کمیته متناظر سیستم سایز بندی چکمه و پایپوش INSO/ISO/TC137

1    - رییس کمیته متناظر: نقی سلیمی (کارشناس استاندارد و عضو جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران)

2    - نایب رییس کمیته متناظر: نفیسه باقری (بازنشسته شرکت کفش بهمن)

3    - دبیر کمیته متناظر: شهلا احمدی (کارشناس مسئول گروه پژوهشی نساجی و چرم پژوهشگاه استاندارد)

۱۹ آبان ۱۴۰۰ ۱۴:۲۶
تعداد بازدید : ۳۵۱