برگزاری نشست آنلاین ترمیم ساختار کمیته‌ فنی متناظر پایپوش

در نشست ترمیم ساختار کمیته فنی متناظر پایپوش، مریم سمسارها، نماینده پژوهشگاه استاندارد مجددا به عنوان دبیر کمیته فنی انتخاب شد. در این جلسه که به صورت آنلاین برگزار شد ابتدا از سوی نماینده دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی سازمان ملی استاندارد ایران توضیحاتی در جهت آشنایی با سازمان بین المللی استانداردسازی ISO ارائه گردید. سپس توضیحاتی از سوی دبیر قبلی کمیته متناظر چرم INSO/ISO/TC216 درباره ساختار و وظایف کمیته فنی متناظر بیان گردید. پس از سخنان نماینده دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی در مورد لزوم ترمیم ساختار کمیته متناظر و اعلام کاندیداتوری از سوی اعضا برای هیأت رییسه، رأی گیری به عمل آمده و هیآت رییسه کمیته متناظر فوق با اکثریت آرا به شرح زیر انتخاب شدند:

هیأت رئیسه کمیته متناظر پایپوش INSO/ISO/TC216

1      - رییس کمیته متناظر: عبدالحسین رحمانیان ن (مدیر عامل شرکت کفش نگهبان و عضو جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران)

2     - نایب رییس کمیته متناظر: نقی سلیمی (کارشناس استاندارد و عضو جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران)

3     - دبیر کمیته متناظر: مریم سمسارها (معاون پژوهشکده شیمی و پتروشیمی پژوهشگاه استاندارد)

۲۲ آبان ۱۴۰۰ ۰۸:۰۷
تعداد بازدید : ۳۹۱