برگزاری نشست آنلاین ترمیم ساختار کمیته‌ فنی متناظر چرم

در نشست ترمیم ساختار کمیته فنی متناظر چرم، مریم سمسارها، نماینده پژوهشگاه استاندارد مجددا به عنوان دبیر کمیته فنی انتخاب شد. در این جلسه که در تاریخ 28/07/1400 به صورت آنلاین برگزار شد ابتدا از سوی نماینده دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی توضیحاتی در جهت آشنایی با سازمان بین المللی استانداردسازی ISO ارائه گردید. سپس توضیحاتی از سوی دبیر قبلی کمیته متناظر چرم INSO/ISO/TC120 درباره ساختار و وظایف کمیته فنی متناظر بیان گردید. پس از سخنان نماینده دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی در مورد لزوم ترمیم ساختار کمیته متناظر و اعلام کاندیداتوری از سوی اعضا برای هیأت رییسه، رأی گیری به عمل آمده و هیآت رییسه کمیته متناظر فوق با اکثریت آرا به شرح زیر انتخاب شدند:

هیأت رئیسه کمیته متناظر چرم INSO/ISO/TC120

1  - رییس کمیته متناظر: حسن نصیریان (عضو هیات مدیره انجمن صنایع چرم ایران)

2  - نایب رییس کمیته متناظر: عباداله یوسف زاده (کارشناس استاندارد)

-  - دبیر کمیته متناظر: مریم سمسارها (معاون پژوهشکده شیمی و پتروشیمی پژوهشگاه استاندارد)

۲۲ آبان ۱۴۰۰ ۰۸:۰۷
تعداد بازدید : ۳۸۵