چاپ مقاله عضو هیات علمی پژوهشگاه استاندارد در زمینه بیودیزل

مقاله با عنوان

 -physical effect of cavitation bubbles on homogeneous catalyzed biodiesel productionThe sono

در مجله Biomass Conversion and Biorefinery  انتشارات اسپرینگر توسط عضو هیات علمی پژوهشکده شیمی و پتروشیمی پژوهشگاه استاندارد، نوشین قلی پور زنجانی و با مشارکت اعضای هیات علمی دانشگاه علوم و فنون مازندران منتشر شد (پیوند). در این مقاله اثر اولتراسوند بر پارامترهای فرایندی تولید بیودیزل بررسی و شبیه سازی شده است. به کارگیری امواج اولتراسونیک از جمله از طریق پدیده کاویتاسیون که دارای اثرات سونوفیزیکی بر عملکرد کاتالیست ها در فرایندهای شیمیایی می باشد، باعث تسریع فرایندهای شیمیایی یا بیولوژیکی می‌شود. کاویتاسیون باعث تشکیل ریزحباب‌هایی می شود که در آن ها کاتالیست و مواد واکنشگر در دما و فشار خیلی بالا در مجاورت هم قرار می گیرند که منجربه تسریع واکنش شود. در این مقاله همچنین اثرات حباب‌های کاویتاسیون بر فرآیند ترانس استریفیکاسیون با استفاده از مدل اصلاح‌شده رایلی پلست مورد بررسی قرار گرفته است.

۲ آذر ۱۴۰۰ ۱۲:۵۶
تعداد بازدید : ۴۴۳