ارائه عضو هیات علمی پژوهشگاه استاندارد در کنفرانس IEEE

مقاله رضا شهبازیان عضو هیات علمی گروه پژوهشی مهندسی برق پژوهشگاه استاندارد، در کنفرانس ICCKE پذیرفته و چاپ شد. در این مقاله با استفاده از قابلیت‏های ماشین (یادگیری ماشین و هوش مصنوعی) روشی برای شناسایی فعالیت های انسانی توسط رایانه ارائه شده است. شناسایی این حرکات در ماشین می تواند مبتنی بر پردازش تصویر یا مبتنی بر تحلیل داده‏ های حسگری صورت پذیرد. در این مقاله ایده اولیه ای مطرح شده است که در آن پردازش سیگنال (داده غیرتصویری) با استفاده از روش های نوینی صورت می پذیرد. 
۶ آذر ۱۴۰۰ ۰۷:۳۹
تعداد بازدید : ۴۲۷