دوره آموزشی بازرسی شیر مخازن

محتوی دوره:

  • آشنایی با گاز طبیعی فشرده و مشخصات فیزیکی آن
  • آشنایی با انواع مخازن CNG
  • آشنایی با ساختمان اجزا و عملکرد شیرهای منصوبه بر روی مخازن CNG
  • آشنایی با استاندارد های مرتبط با شیرهای مخازن
  • طریقه باز و بست شیر های مخازن CNG

 

مخزن
۲۲ آذر ۱۴۰۰ ۱۰:۳۶
تعداد بازدید : ۴۴۸