دوره آموزشی بازرسی و نمونه برداری از مواد معدنی -گروه پژوهشی سیستان و بلوچستان

محتوی دوره:

  •  نمونه برداری از مایعات ،جامدات ،گازها و مواد معدنی
  • انواع محموله ها
  •  وسایل نمونه برد اری
  • اصول نمونه برداری
  • روش های نمونه برداری
  • مراحل نمونه برداری
  • نمونه برداری از مخازن استوانه ای
  • نمونه برداری از بسته ها
نمونه برداری مواد معدنی

 

۷ دی ۱۴۰۰ ۱۱:۲۸
تعداد بازدید : ۴۰۷