انجام بالغ بر یکصد و شصت ارزیابی آزمایشگاه و شرکت بازرسی در پژوهشگاه استاندارد

پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت پژوهشگاه استاندارد تا پایان آذرماه امسال موفق به انجام 132 مورد ارزیابی آزمایشگاه ها براساس استاندارد ISO/IEC/17025  به تفکیک زمینه های مکانیک و فلز شناسی 20 مورد، غذایی و کشاورزی 30 مورد، شیمی و پلیمر 39 مورد، برق و الکترونیک  9 مورد، ساختمانی و معدنی 9مورد، خودرو و نیرو محرکه 9مورد، نساجی، بسته بندی و سلولزی 4 مورد و 12 مورد ارزیابی کالیبراسیون و همچنین 30 مورد ارزیابی شرکتهای بازرسی براساس استاندارد ISO/IEC/17020  جمعا 162 مورد ارزیابی، شد. 

گروه پژوهشی ارزیابی انطباق و مهارت، در راستا  تحقق وظایف پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه‌های مدیریت، به فعالیت در زمینه فرایند ارزیابی آزمایشگاه ها و شرکتهای بازرسی می پردازد و اهم فعالیتهای آن به شرح ذیل می باشد:

  • انجام ارزیابی آزمایشگاه‌های همکار اداره کل استاندارد استان تهران به عنوان پیمانکار فرعی 
  • انجام ارزیابی آزمایشگاه‌های همکار اداره کل استاندارد استان آذربایجان شرقی به عنوان پیمانکار فرعی 
  • انجام ارزیابی آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون بر اساس  استاندارد ISO/IEC 17025  به عنوان پیمانکار فرعی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
  • انجام ارزیابی نهادهای بازرسی بر اساس استانداردISO/IEC 17020  به عنوان پیمانکار فرعی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

 

۱۵ دی ۱۴۰۰ ۱۲:۵۷
تعداد بازدید : ۳۶۰