اخذ گواهی تایید صلاحیت توسط آزمایشگاههای منتخب پژوهشگاه استاندارد

 

آزمایشگاههای پژوهشگاه استاندارد موفق به اخذ گواهی تایید صلاحیت محصول محور برای 16 فراورده و گواهی آزمون محور برای 121 بند آزمون شدند.

 

پس از برنامه ریزی و اقدامات گسترده پژوهشگاه استاندارد طی سال 1400، پیرو استقرار سیستم ISO/IEC 17025 در آزمایشگاههای منتخب پژوهشگاه استاندارد، ممیزی داخلی و سپس ارزیابی توسط ارزیابان مرکز ملی تایید صلاحیت، و پیرو مصوبات بیستمین جلسه کمیته تایید صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون، آزمایشگاههای پژوهشگاه استاندارد موفق به اخذ گواهی تایید صلاحیت محصول محور برای 16 فراورده و گواهی آزمون محور برای 121 بند آزمون شدند. 

 

۱۸ اسفند ۱۴۰۰ ۱۱:۳۳
تعداد بازدید : ۳۵۸