حضور نماینده پژوهشگاه استاندارد در اجلاسیه 53 کمیته کدکس باقیمانده آفت کش ها

رویا نوربخش همکار پژوهشگاه استاندارد و دبیر کمیته متناظر کدکس باقیمانده آفت کش ها به همراه 4 نماینده از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی عنوان نماینده ایران در پنجاه و سومین اجلاسیه کمیته کدکس باقیمانده آفت کش ها CCPR که به صورت آنلاین برگزار گردید، شرکت کرد. اجلاس مذکور از تاریخ 13تا 17تیر ماه 1401 (4 تا 8 ژوئن 2022)  ادامه داشت و جلسه اختتامیه برای تصویب گزارش در21 تیرماه 1401 (13 ژوئن) برگزار گردید. میزبان اجلاسیه مطابق 14 اجلاس گذشته کشور چین بود. در این جلسه ضمن قدردانی و تشکر از ریاست سابق کمیته CCPR  جناب آقای دکتر  Qiao Xiongwu، آقای دکتر Guibiao YE بعنوان ریاست دید کمیته CCPRمعرفی شدند.

 در این اجلاسیه  بالغ بر چهارصد شرکت کننده  از کشورهای مختلف حضور داشتند و بیست و یک موضوع در زمینه باقیمانده آفت کش ها از جمله مرز بیشینه مانده آفت کش ها در محصولات مختلف کشاورزی، طبقه بندی محصولات کشاورزی برای تعیین  MRL، بررسی گزارش‌های اجلاسیه عادی و فوق العاده JMPR در سال 2021 و نتایج کارگروه‌های الکترونیکی مورد  بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این اجلاس جمهوری اسلامی توانست پس از اجرای پروژه تحقیقاتی انجام شده در زمینه مطالعات نظارت شده مزرعه ای بر روی پسته   Supervised Field Trails) (و تهیه داده های علمی برای کمیته مشورتی JMPR، که به پیشنهاد ایران در سال 2015 آغاز شده بود و در پی بحث و جلسات متعدد مرز بیشینه مانده آفت کش استامی پراید را که دومین آفت کش پرمصرف در پسته برای مبارزه با آفت پسیل را از 06/0 میلی گرم بر کیلو گرم به 1 میلی گرم بر کیلو گرم از مرحله 5 به 8 و ارسال به CAC   جهت تصویب نهایی ارتقا دهد. این موضوع گام بزرگی در حذف موانع تجاری برای صادرات پسته بعنوان یکی از اقلام غیر نفتی استراتژیک صادراتی می باشد.

در این اجلاس نمایندگان کشورمان که ریاست کارگروه الکترونیکی بازنگری CXG56 در مورد کاربرد طیف سنجی جرمی در شناسایی، اندازه گیری و تایید باقیمانده آفت کش ها را بر عهده داشتند، گزارشی از فعالیت‌های خود را  ارائه نمودند. بر اساس اجماع نظرات اعضای کار گروه،  ایران پیشنهاد ابطال راهنمای CXG56 بدلیل قدیمی بودن و نبود تکنیک های مدرن نظیر اسپکترومتری جرمی متوالی و نیز بدلیل آنکه راهنمای CXG90  در حال حاضر کفایت لازم برای معیارهای اجرای یک روش آزمون باقیمانده آفت کش ها را دارا می باشد، را مطرح نمود که مورد توافق کمیته قرار گرفته و کار این کارگروه پایان یافت. هرچند برخی تکنیک های تایید شیمیایی در CXG56 وجود دارد که می تواند در بازنگری CXG90  به آن اضافه شود. که می تواند بعنوان یک پیشنهاد جدید مطرح گردد.

همچنین گزارش فنی تهیه شده در کارگروه الکترونیکی در زمینه خلوص و پایداری مواد مرجع گواهی شده )CRMs(چند گروهی آفت کش‌ها و استاندارد‌های مخلوط آفت کش‌ها  در طی ذخیره سازی طولانی، به ریاست هند و نایب رییسی ایران و آرژانتین در اجلاس مطرح شد و مصوب شد کار گروه کار خود را با همان ترکیب هیئت رییسه قبلی ادامه داده و راهنمای مذکور را تدوین نماید.

۵ اَمرداد ۱۴۰۱ ۱۷:۳۱
تعداد بازدید : ۶۱۰