دوره آموزشی نمونه برداری از محصولات نساجی و چرم

دوره آموزشی نمونه برداری از محصولات نساجی و چرم

محتوی دوره :

نمونه برداری از پارچه های وارداتی
نمونه برداری از محصولات نساجی واحدهای نساجی واحدهای تولیدی
نمونه برداری از شقه های چرم طبیعیدوره آموزشی نمونه برداری از محصولات چرم و نساجی
۸ شهریور ۱۴۰۱ ۱۵:۱۳
تعداد بازدید : ۳۱۱