رییس کمیسیون دایمی پژوهشگاه استاندارد منصوب شد

نیره پیروزبخت رییس سازمان ملی استاندارد ایران ضمن قدردانی از زحمات ارزنده دکتر فرهودی طی حکمی شهاب کسکه را به عنوان رییس کمیسیون دایمی پژوهشگاه استاندارد منصوب نمودند.
نیره پیروزبخت رییس سازمان ملی استاندارد ایران ضمن قدردانی از زحمات ارزنده دکتر فرهودی طی حکمی شهاب کسکه را به عنوان رییس کمیسیون دایمی پژوهشگاه استاندارد منصوب نمودند.
به گزارش روابط عمومی و امور بین لملل پژوهشگاه استاندارد این حکم بر اساس ردیف 1-3 از بند یک دستورالمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دایمی، موضوع ماده 5 آیین نامه داخلی مصوب اولین نشست عادی از دور دوم هیات امنای پژوهشگاه استاندارد مورخ 1390/05/25 اجرا شده است.
۳ مهر ۱۳۹۷ ۱۰:۰۱
EF367CDE-3803-40D4-8198-A96600DEE9F9 |
تعداد بازدید : ۶۵۹