هشدار کلاهبرداری:

در پی ترمیم حقوق کارکنان پژوهشگاه استاندارد و پرداخت دوماه از افزایش حقوق و نیز پرداخت همزمان رفاهی پژوهشگاه وفق دستور ریاست پژوهشگاه استاندارد، تماس های مشکوکی درخصوص عودت مبلغی بعنوان اشتباه واریزی صورت گرفته است.

از آنجا که در ماه جاری حقوق و مزایا و همچنین رفاهی در نظر گرفته شده و معوقات ترمیم حقوق بصورت یکجا و با حقوق آبان ماه 1401 برای همکاران پژوهشگاه استاندارد واریز شده است، لذا همکاران مراقبت نمایند تا تماس های مشکوکی که با معرفی جعلی و سوء استفاده از نام مسئولان پژوهشگاه صورت می گیرد، بابت عودت مبلغی از حقوق اعتماد نکرده و حتما مراتب را به مسئولان مربوط گزارش داده یا به صورت حضوری از اداره مالی استعلام نمایند.

 

۳۰ آبان ۱۴۰۱ ۱۳:۱۰
تعداد بازدید : ۳۶۰