بازرسی آسانسور های الکتریکی 1_6303

بازرسی آسانسور های الکتریکی 1_6303

 

محتوای دوره:

شناخت انواع و اجرای آسانسور و آشنایی با مباحث اولیه آن
شناخت اجزای الکتریکی و مکانیکی آسانسور های برقی
تشریح استاندارد 1-6303 قدیم و جدید جهت انجام پروسه بازدید
تشریح پرسشنامه آسانسور
تشریح دستورالعمل بازرسی 131/131
تشریح محاسبات آسانسور بازرسی آسانسور های الکتریکی  
۹ آذر ۱۴۰۱ ۰۹:۴۰
تعداد بازدید : ۳۱۰