دوره آموزشی بازرسی تجهیزات ورزشی و تجهیزات نصب شده در فضای باز عمومی براساس استاندارد 16110

دوره آموزشی بازرسی تجهیزات ورزشی و تجهیزات نصب شده در فضای باز عمومی براساس استاندارد 16110

دوره آموزشی بازرسی تجهیزات ورزشی و تجهیزات نصب شده در فضای باز عمومی براساس استاندارد 16110
۲۲ آذر ۱۴۰۱ ۱۰:۳۵
تعداد بازدید : ۵۱۲