جمع آوری، تفکیک و انتقال پسماندهای شیمیایی پژوهشگاه استاندارد برای امحاء و بی خطر سازی

به موجب ماده یک قانون تکلیفی مدیریت پسماندها جهت تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای استقرار سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و حفاظت محیط زیست (HSE)  در پژوهشگاه استاندارد برای حفظ محیط زیست از آثار زیان بار پسماندها و مدیریت بهینه آنها در پی تدوین "دستورالعمل طبقه بندی، جمع آوری، انتقال و امحای پسماند های خطرناک" در مدیریت ارزیابی ریسک مطابق با اصول علمی و قوانین مرتبط،  370 کیلوگرم انواع پسماندهای شیمیایی جامد و مایع از پژوهشکده های پژوهشگاه استاندارد جمع آوری، تفکیک، برچسب گذاری و در محل ذخیره سازی موقت تجمیع شد و پس از هماهنگی با ارگان های ذیربط از جمله سازمان حفاظت محیط زیست و مدیریت پسماند و شرکت های تایید صلاحیت شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست برای دفع و امحاء اصولی، به شرکت تایید صلاحیت شده امحاکننده در زمینه بی­خطرسازی و امحاء زباله های شیمیایی و دارویی، انتقال یافت.


 

۳ دی ۱۴۰۱ ۰۸:۱۲
تعداد بازدید : ۵۲۱