دوره آموزشی آزمون دوره ای پخش کننده های گاز طبیعی فشرده CNG

دوره آموزشی آزمون دوره ای پخش کننده های گاز طبیعی فشرده CNG

دوره آموزشی آزمون دوره ای پخش کننده های گاز طبیعی فشرده   CNG
۲۶ دی ۱۴۰۱ ۱۲:۱۹
تعداد بازدید : ۶۵۳