هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم است

به گزارش دفتر مدیریت ارزیابی ریسک، شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: آلاینده شاخص هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» با میانگین ۱۵۳ بود و کیفیت هوای پایتخت در وضعیت ناسالم قرار داشت. همچنین آلاینده شاخص هم‌اکنون (۲۷ بهمن‌ماه) «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» با میانگین۱۲۳ و کیفیت هوا در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد
در این شرایط توصیه می شود که شهروندان از فعالیت طولانی یعنی هرگونه فعالیت خارج از منزل که افراد بطور متناوب طی مدت چندین ساعت انجام می دهند و سبب می‌شود نفس کشیدن تا حدی سخت تر از حالت طبیعی صورت گیرد و همچنین فعالیت سنگین یعنی انجام  هرگونه فعالیت شدید خارج از منزل که سبب می شود نفس کشیدن به سختی صورت گیرد؛ اجتناب کنند.
گفتنی است که شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا "پاک"، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا "قابل قبول(سالم) یا متوسط"، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا "ناسالم برای گروه‌های حساس"، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا "ناسالم برای همه گروه‌ها"، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا "بسیار ناسالم" و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا "خطرناک" است.

رسانه جدید

۶ اسفند ۱۴۰۱ ۰۷:۴۸
تعداد بازدید : ۱۲۳