چاپ کتاب "سنجش ایمنی: ابزارها و تکنیک‌هایی برای اندازه‌گیری عملکرد ایمنی"

کتاب "سنجش ایمنی: ابزارها و تکنیک‌هایی برای اندازه‌گیری عملکرد ایمنی" توسط حسین قهرمانی، سرپرست کتابخانه مرکزی پژوهشگاه استاندارد، رضا خانی جزنی، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و سید سجاد موسوی، دکترای HSE دانشگاه پلی تکنیک میلان ایتالیا به چاپ رسید.
کتاب "سنجش ایمنی: ابزارها و تکنیک‌هایی برای اندازه‌گیری عملکرد ایمنی" توسط حسین قهرمانی، سرپرست کتابخانه مرکزی پژوهشگاه استاندارد، رضا خانی جزنی، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و سید سجاد موسوی، دکترای HSE دانشگاه پلی تکنیک میلان ایتالیا به چاپ رسید.
این کتاب آخرین متدهای سنجش ایمنی در محیط‌های کاری را مورد بررسی قرار داده و تحلیل مناسبی از ابزارها و تکنیک‌های اندازه‌گیری عملکرد ایمنی ارائه می‌دهد. وجه تمایز این کتاب نسبت به دیگر کتاب‌های ایمنی، کاربرد روش‌های آماری در مباحث ایمنی است که نویسنده با زبان ساده و مثال‌های عینی آن‌ها را در کتاب گنجانیده است که متخصصین ایمنی می‌توانند این روش‌ها را فراگرفته و در محیط‌های کاری خود استفاده نمایند. تمام مثال‌های آماری ارائه‌شده در این کتاب باهدف تفهیم بهتر مطالب از محیط‌های کاری برگرفته‌شده است تا خواننده به‌راحتی بتواند نحوه استفاده از روش‌های آماری در مباحث ایمنی و بهداشت را متوجه شود و درنهایت برای پیشبرد اهداف سازمانی خود به کار ببندد.

۱۳ شهریور ۱۳۹۷ ۰۶:۱۵
887DCD4C-D7A6-42F2-9452-A95100B16176 |
تعداد بازدید : ۷۳۱