منشور اخلاقی جدید ایزو، به سازمان های عضو ابلاغ شد

شورای ایزو در نشست فوریه 2023 خود منشور اخلاقی جدید را جایگزین سه منشور قبلی (منشور اخلاقی ایزو، منشور اخلاقی برای حاکمیت و مدیریت ایزو، و منشور اخلاقی ایزو برای کار فنی) کرد و آن را به عنوان یک سند تلفیقی واحد برای جامعه ایزو لازم الاجرا دانست.
سرجیو موجیکا، دبیرکل سازمان بین المللی استاندارد ( ایزو) در نامه ای خطاب به دکتر مهدی اسلام پناه، رییس سازمان ملی استاندارد ایران، ضمن معرفی این منشور اخلاقی عنوان کرده است:     
با مشورت هیئت مدیره فنی (TMB) و با پیروی از بهترین شیوه‌های مندرج در ISO 37000:2021 راهبری سازمان‌ها - دستورالعمل، ده اصل منشور اخلاقی جدید، از جمله یک اصل جدید که تنوع را به رسمیت می‌شناسد، باید در تمام کارهای کارمندان ایزو و افرادی که با ایزو همکاری می‌کنند رعایت شود.
 منشور اخلاقی جدید با اسناد اجرایی تکمیل می‌شود که در صورت عدم انطباق و تحریم‌ها، روش هایی را برای گزارش تخلفات فراهم می‌کند. برای اعضای ایزو و گروه های حاکمیتی، شورا مسئول اجرای منشور اخلاقی است(اطلاعات بیشتر در سند اجرایی مصوب شورا موجود است).
 برای جامعه فنی و سازمان های همکار، اجرا دستورالعمل و فرآیند رسیدگی به تخلفات و نقض قوانین اخلاقی و رفتاری ایزو مندرج در منشور اخلاقی جدید تحت مسئولیت هیئت مدیره فنی تنظیم شده است.
 اجرای منشور اخلاقی توسط کارمندان دبیرخانه مرکزی ایزو  بر عهده دبیر کل است.
 برای حمایت  از اصول مندرج در منشور اخلاقی و تضمین رهبری اخلاقی در تمام زمینه های سازمانی به همکاری  یکایک شما  نیازمندیم .

۲۱ فروردین ۱۴۰۲ ۱۴:۰۰
روابط عمومی پژوهشگاه استاندارد |
تعداد بازدید : ۳۲۲