نخستین بسته تحولی بهار خدمت در دولت مردمی/ با محوریت رشد تولید کیفی

رسانه جدیدرسانه جدیدرسانه جدیدرسانه جدید
۱۰ خرداد ۱۴۰۲ ۱۶:۰۵
روابط عمومی پژوهشگاه استاندارد |
تعداد بازدید : ۴۰۳