برگزاری دوره آموزشی بازرسی کالاهای وارداتی در صنایع سلولزی، چوبی و کاغذ

دوره آموزشی بازرسی کالاهای وارداتی در صنایع سلولزی، چوبی و کاغذ به مدت 8 ساعت برای بازرسین شرکت های بازرسی کالا و شرکت های تایید صلاحیت شده توسط عضو هیات علمی گروه بسته بندی و سلولزی، آقای دکتر علیرضا خاکی فیروز برگزار گردید. در این دوره سرفصل هایی چون آموزش و مروری بر کلیه دستورالعمل ها و روش های اجرایی، واژه ها و اصطلاحات مهم صنایع سلولزی و کاغذ، بررسی استانداردهای اجباری، آزمایشگاههای مورد قبول، استانداردهای مشمول مقررات اجباری برای واردات و رویه های بازرسی و نمونه برداری به تفصیل با بازرسان شرکتهای تایید صلاحیت شده مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و در پایان نسبت به پاسخگویی و بررسی نقطه نظرات ایشان اقدام گردید.

رسانه جدید

۱۴ تیر ۱۴۰۲ ۱۱:۴۰
روابط عمومی پژوهشگاه استاندارد |
تعداد بازدید : ۲۰۷