برگزاری هفدهمین نشست کمیسیون دائمی پژوهشگاه استاندارد

هفدهمین نشست کمیسیون دائمی پژوهشگاه استاندارد در روز شنبه مورخ  31 تیرماه با حضور نمایندگان محترم سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار گردید. در این نشست 11 مصوبه پیشنهادی در حوزه سیاست های کلان، بودجه، مالی، سرمایه انسانی و پژوهش و فناوری جهت طرح موضوع در نشست آتی هیات امناء پژوهشگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.


رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید

۴ اَمرداد ۱۴۰۲ ۰۸:۵۳
روابط عمومی پژوهشگاه استاندارد |
تعداد بازدید : ۲۸۲