برگزاری نخستین جلسه کارگروه مشورتی پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت

مطابق با دستور ریاست محترم پژوهشگاه استاندارد مبنی بر تشکیل کارگروه مشورتی در پژوهشکده ها، نخستین جلسه کارگروه مشورتی پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت صبح روز دوشنبه نهم مرداد ماه ۱۴۰۲ با ریاست خانم دکتر نایب پاشایی و با حضور جناب آقای سعید کاظمی سرپرست اداره برنامه ریزی و پایش و اعضای منتخب از کارکنان پژوهشکده، در محل سالن جلسات این پژوهشکده برگزار شد. در این جلسه ضمن تشریح اهداف و فعالیتهای کارگروه مشورتی، اولویتهای تعیین شده توسط ریاست محترم پژوهشگاه استاندارد در حوزه های پژوهش، درآمدزایی و بسته تحولی بهار خدمت در دولت مردمی به عنوان خط مشی فعالیتهای پژوهشکده، تبیین شد. در ادامه با بازخوانی چشم انداز، رسالت و شرح وظایف مصوب پژوهشگاه استاندارد، اعضای کارگروه به ارائه نظرات و ایده های مرتبط با فعالیت های کلی پژوهشگاه و بالاخص پژوهشکده با محوریت درآمدزایی پرداختند.

رسانه جدید
رسانه جدید

۱۰ اَمرداد ۱۴۰۲ ۱۴:۰۶
روابط عمومی پژوهشگاه استاندارد |
تعداد بازدید : ۲۴۵