بازدید معاون رئیس جمهور و ریاست سازمانی ملی استاندارد از مرکز نوآوری پژوهشگاه استاندارد

دکتر مهدی اسلام پناه معاون رئیس جمهور و ریاست سازمان ملی استاندارد ایران در حاشیه جلسه مشورای معاونین سازمان ملی استاندارد ایران روز چهارشنبه مورخ 1402/05/18 از محل مرکز نوآوری پژوهشگاه و شرکت های دانش بنیان مستقر در این مرکز بازدید کردند

آقای دکتر مهدی اسلام پناه ریاست سازمان ملی استاندارد در این دیدار با تاکید بر اهمیت شرکت های دانش بنیان و کار بنیادی این شرکت ها بر لزوم همکاری سازمان ملی استاندارد ایران و خصوصا پژوهشگاه استاندارد با این شرکت ها با نگاه حمایتی صحبت نمودند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در ادامه از کلیه شرکت های دانش بنیان مستقر در مرکز نوآوری پژوهشگاه استاندارد بازدید بعمل آوردند و با محصولات تولیدی این شرکت ها آشنا شدند. در این بازدید آقای دکتر اسلام پناه به تبادل نظر با مسئولین شرکتهای مستقر در مرکز پرداختند.

در این بازدید آقای دکتر رامین حاجی خانی سرپرست پژوهشگاه استاندارد، آقای دکتر اسلام پناه را را همراهی کردند.

۲۲ اَمرداد ۱۴۰۲ ۱۳:۱۲
روابط عمومی پژوهشگاه استاندارد |
تعداد بازدید : ۱,۲۰۶
Loading