برگزاری جلسه با شرکت های دانش بنیان متقاضی خدمات مشاوره و استانداردسازی

 مدیریت توسعه استاندارد و آموزش های کاربردی پژوهشگاه استاندارد با همکاری پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت در راستای تکلیف قانونی پژوهشگاه مطابق با بسته تحولی بهار خدمت در دولت مردمی، با محوریت رشد تولید کیفی و حمایت از تولید محصولات دانش بنیان، اقدام به برگزاری جلسات مشترک با شرکت های دانش بنیان با هدف ارائه خدمات مشاوره در زمینه استانداردسازی به این شرکت ها، نموده است. در این خصوص جلسات متعددی با حضور متخصصان پژوهشگاه استاندارد و نمایندگان شرکت های دانش بنیان برگزار می شود و ضمن معرفی زمینه های مختلف ارائه خدمات مشاوره و استاندارسازی به ایشان، در خصوص استانداردسازی محصول دانش بنیان مورد نظر، راهنمایی های لازم ارائه می گردد. 


رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید

۳۰ اَمرداد ۱۴۰۲ ۰۷:۵۹
روابط عمومی پژوهشگاه استاندارد |
تعداد بازدید : ۲۰۹