حضورفعال پژوهشگاه استاندارد در سی و هفتمین اجلاسیه کمیته میکروبیولوژی مواد غذایی

سی و هفتمین اجلاسیه کمیته میکروبیولوژی مواد غذایی در تاریخ 19 تا 22 ژوئن سال 2018 در شهر لوزان کشور سوئیس با میزبانی سازمان استاندارد سوئیس (SNV) و شرکت نستله برگزارشد.
سی و هفتمین اجلاسیه کمیته میکروبیولوژی مواد غذایی (TC34/SC9) در تاریخ 19 تا 22 ژوئن سال 2018 در شهر لوزان کشور سوئیس با میزبانی سازمان استاندارد سوئیس (SNV) و شرکت نستله برگزارشد. فهیم‌دخت مختاری عضو هیات علمی پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی پژوهشگاه استاندارد و دبیر کمیته متناظر(TC34/SC9) به‌عنوان نماینده سازمان ملی استاندارد در این اجلاسیه شرکت نمودند. شایان ذکر است که مسئولیت دو کارگروه (WG11 و WG12) از کمیته میکروبیولوژی، به عهده ایران (به ترتیب مژگان حیدرپور، از پژوهشگاه استاندارد و ایمان شهابی، از دانشگاه زنجان) می باشد. در این اجلاس گزارش کارگروه 11 تحت عنوان آلوده کننده‌های استارترها و پروبیوتیک‌ها، توسط نماینده اعزامی ارائه و به سوالات حضار پاسخ داده شد.
گزارش کارگروه 12 از طریق وبکس، توسط مسئول کارگروه (ایمان شهابی) ارائه گردید و مقرر شد که با برگزاری یک جلسه مجازی، هماهنگ کننده به سؤالات پاسخ دهد.
از جمله سایر موارد مطرح شده در این اجلاسیه، رد پیشنهاد تجدیدنظر استاندارد ISO 7932 برای جایگزینی محیط کشت MYP بود که مورد تایید اکثر نمایندگان واقع گردید و مقرر شد که به جای تجدید نظر استاندارد، روش جدید به صورت یک پیوست اطلاعاتی در استاندارد آورده شود. همچنین پیشنهاد هدایت چند پروژه توسط ایران توسط دبیر اعزامی مطرح گردید و مقرر شد مراحل ثبت پیشنهاد انجام شود.
۳۰ تیر ۱۳۹۷ ۰۴:۳۱
305213C7-32C7-426C-B79C-A9240094BC05 |
تعداد بازدید : ۵۲۲