دومین نشست تخصصی هم‌اندیشی و تبادل نظر در خصوص ارتقای کیفیت آرد و نان

در جلسه ارتقای کیفیت آرد و نان کشور، موارد مربوط به استانداردهای ملی تدوین شده مرتبط با دانه‌ی گندم، توسط پژوهشگاه ملی استاندارد معرفی شد. در این نشست، ویژگی‌های استاندارد ملی "گندم- ویژگی‌ها و روش‌های آزمون" به شماره 104 توسط اعضای تخصصی مورد بررسی قرار گرفت. پیشنهاد تجدید نظر درباره مفاد استاندارد شماره 104 و هم‌چنین مطابقت استانداردهای ملی با مقررات فنی و دستورالعمل‌های سایر ارگان‌ها به پژوهشگاه ملی استاندارد ارائه شد. در این نشست مقرر شد تا در خصوص استاندارد اجباری گندم در کشور گزارشی درباره اقدامات انجام شده در نشست بعدی اعضای تخصصی ارائه شود.

رسانه جدید

۶ شهریور ۱۴۰۲ ۱۱:۵۱
روابط عمومی پژوهشگاه استاندارد |
تعداد بازدید : ۱۱۵