ایجاد کارگروه استاندارد سازی گیاهان معطر، طعم دهنده ها، اسانس ها و صنایع وابسته

کنترل کیفیت گیاهان معطر و صنایع دخانی، طعم دهنده ها و اسانس ها به دلیل وجود تقلبات وسیع در این زمینه که سلامت جامعه را به شدت تهدید می کند، یکی از نیاز های اساسی کشور می باشد. در راستای پاسخ دهی به این نیاز کشور و به منظور ساماندهی این حوزه در جلسه ای با حضور آقای دکتر حاجی خانی (سرپرست پژوهشگاه استاندارد)، دکتر محمد فرجی (سرپرست پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده های کشاورزی) و جمعی از اعضای هئیت علمی خبره در زمینه گیاهان معطر، طعم دهنده ها، اسانس ها و صنایع وابسته، تشکیل کارگروه استانداردسازی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. این کارگروه با بکار گیری توان علمی و فنی اعضای هیات علمی و کارشناسان خبره کشور در حوزه های گیاهان معطر و صنایع دخانی، طعم دهنده ها و اسانس ها سعی در ساماندهی فعالیت های این حوزه خواهد نمود. یکی از اهداف اصلی این کارگروه تعیین ماهیت و کنترل کیفیت گیاهان معطر، طعم دهنده ها و اسانس ها می باشد. همچنین برگزاری همایش و هم اندیشی بین سازمان ملی استاندارد، صنعت و دانشگاه و نیز تشکیل کمیته های تخصصی در صنایع مذکور از دیگر اهداف مهم این کارگروه می باشد. دیگر اهداف مهم کارگروه استاندارد سازی عبارتند از:

-         تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه مرجع در حوزه تعیین ماهیت و آنالیز تخصصی گیاهان معطر، طعم دهنده ها و اسانس ها

-         بررسی و ساماندهی استاندارد های مرتبط در زمینه تعیین ماهیت و آنالیز اسانس های طبیعی و سنتزی

-         بررسی و ساماندهی استاندارد های مرتبط در زمینه تعیین ماهیت و آنالیز طعم دهنده های طبیعی و سنتزی

-         بررسی و ساماندهی استاندارد های مرتبط در زمینه آنالیز اسانسـهای طبیعی و سنتزی

-          تشخیص تقلبات و آنالیز آلاینده ها و مواد مضر و سرطانزا در محصولات حاوی گیاهان معطر، طعم دهنده ها و اسانس ها

-     سیاستگذاری در راستای استفاده از ظرفیت و توان علمی جامعه دانشگاهی در حوزه محورهای فعالیت کارگروه

رسانه جدید

۶ شهریور ۱۴۰۲ ۱۲:۰۷
روابط عمومی پژوهشگاه استاندارد |
تعداد بازدید : ۱۵۳