جلسه هم اندیشی با شرکت دانش بنیان امیدکاران سبزاندیش کاسپین در مورخ یکم شهریورماه 1402

در این جلسه بحث و تبادل نظر پیرامون ظروف یکبار مصرف از جنس سبوس برنج تولیدی شرکت صورت گرفت. در ارتباط با آزمونهای مورد نیاز جهت بررسی این فراورده و لزوم اجرای طرح و هزینه های مربوطه مذاکرات انجام شد.

مقرر گردید پس از بررسی همه جانبه طرفین، درصورت توافق به انجام طرح تحقیقاتی، اقدامات بعدی انجام گیرد.

رسانه جدید

سبای۶ شهریور ۱۴۰۲ ۱۲:۱۸
روابط عمومی پژوهشگاه استاندارد |
تعداد بازدید : ۲۰۰