چهارمین جلسه کمیته مشورتی پژوهشکده شیمی و پتروشیمی در روز یکشنبه مورخ 07/06/1402 در پژوهشکده شیمی و پتروشیمی تشکیل گردید.

چهارمین جلسه کمیته مشورتی پژوهشکده شیمی و پتروشیمی در روز یکشنبه مورخ هفتم شهریورماه 1402 با حضور اعضای هیئت علمی پژوهشکده، در محل اتاق ریاست پژوهشکده شیمی و پتروشیمی تشکیل گردید.

در این جلسه بحث و تبادل نظر پیرامون ضرورت پیگیری جذب پروژه های برون سازمانی صورت گرفت.

شناسایی واحدها و شرکتهای بزرگ، به منظور ارائه فراخوان عارضه یابی و رفع چالشهای واحدهای تولیدی و پروژه یابی، مکاتبه با پارک های علم وفناوری و دانشگاه ها به منظور استانداردسازی محصولات دانش بنیان از جمله پیشنهاداتی بود که در این جلسه ارائه شد. همچنین  مقرر گردید فراخوان عارضه یابی و رفع چالش های واحدهای تولیدی و مکاتبه با پارک های علم و فناوری و دانشگاه ها در دستورکار اعضاء قرار گیرد.

رسانه جدید

شیمی

۱۳ شهریور ۱۴۰۲ ۰۷:۴۷
روابط عمومی پژوهشگاه استاندارد |
تعداد بازدید : ۱۵۶