برگزاری جلسات کمیسیونهای اولیه و فنی پروژه استانداردسازی قطعات خودرو

با توجه به واگذاری پروژه استانداردسازی قطعات خودرو به پژوهشگاه استاندارد و همچنین پیرو تاکید ریاست محترم سازمان ملی استاندارد ایران مبنی بر تدوین 1000 عنوان استاندارد قطعات خودرو تا پایان سال 1402 و به منظور تحقق بند 28 بسته تحولی بهار خدمت در دولت مردمی با محوریت رشد تولید کیفی (تدوین استانداردهای ملی خودرو و قطعات خودرو)، گروه پژوهشی مهندسی خودرو پژوهشگاه استاندارد با مشارکت بیش از 700 نفر از ذی­نفعان، ذی­ربطان و ذی­حقان که شامل نمایندگان محترم دفتر نظارت بر اجرای استاندارد، وزارت صمت،انجمن ها،اتحادیه های صنفی، تامین کنندگان قطعات، واحدهای تولیدی، خودروسازان، شرکت های بازرسی، آزمایشگاههای همکار و دانشگاه ها و مراکز علمی نسبت به برگزاری جلسات کمیسیون های اولیه و فنی اقدام نموده است .

*تاریخ برگزاری کمیسیون های اولیه به شرح ذیل می باشد:

تاریخ  28/05/1402: جلسات استانداردهای قطعات سنسورها، سوییچ ها و سیستم الکتریکی (شنبه هرهفته)

تاریخ 29/05/1402 : جلسات استانداردهای قطعات سیستم تعلیق، سیستم ترمز و انتقال قدرت ) یکشنبه هرهفته)

تاریخ 30/05/1402 : جلسات استانداردهای قطعات شاسی و بدنه، هدایت پذیری، سرمایش و گرمایش وفضای داخل کابین ( دوشنبه هرهفته)

تاریخ 31/05/1402: جلسات استانداردهای قطعات قوای محرکه و سیستم های سوخت رسانی (سه شنبه هرهفته)

*تاریخ برگزاری کمیسیون های فنی به شرح ذیل می باشد:

تاریخ  04/05/1402: جلسات استانداردهای قطعات سنسورها، سوییچ ها و سیستم الکتریکی (شنبه هرهفته)

تاریخ 05/05/1402 : جلسات استانداردهای قطعات سیستم تعلیق، سیستم ترمز و انتقال قدرت (یکشنبه هرهفته)

تاریخ 06/05/1402 :  جلسات استانداردهای قطعات شاسی و بدنه، هدایت پذیری، سرمایش و گرمایشو  فضای داخل کابین (دوشنبه هرهفته)

تاریخ 07/05/1402: جلسات استانداردهای قطعات قوای محرکه و سیستم های سوخت رسانی (سه شنبه هرهفته)

همچنین لازم به ذکر است تمامی جلسات فوق تا مصوب شدن نهایی استانداردها در کمیسیون های فنی به صورت هفتگی و ثابت از طریق لینک زیر برگزار می گردد.

 

https://www.skyroom.online/ch/amoozesh123/khodro

رسانه جدید

۱۳ شهریور ۱۴۰۲ ۰۷:۵۰
روابط عمومی پژوهشگاه استاندارد |
تعداد بازدید : ۱۵۵