برگزاری هشتاد و سومین کمیته ترفیعات پژوهشگاه استاندارد

هشتاد و سومین کمیته ترفیعات پژوهشگاه استاندارد در روز سه شنبه مورخ هفتم شهریور 1402 به منظور بررسی پرونده های مرتبط با اعطای پایه ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی برگزار گردید. در این نشست پرونده 4 تن از اعضای هیات علمی پژوهشکده شیمی و پتروشیمی بررسی و مصوبات جلسه جهت اجرا ابلاغ گردید. 

رسانه جدید

۱۳ شهریور ۱۴۰۲ ۰۷:۵۰
روابط عمومی پژوهشگاه استاندارد |
تعداد بازدید : ۲۵۲