برگزاری جلسه با نماینده شرکت تولید کننده مکمل های تغذیه ای

در ادامه جلسات پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت جهت ارائه مشاوره استاندارسازی به شرکت های تولید کننده محصول و ارائه دهنده خدمات و در راستای تکلیف قانونی پژوهشگاه مطابق با بسته تحولی بهار خدمت در دولت مردمی، جلسه ای با نماینده شرکت وانا دارو تولید کننده مکمل های تغذیه ای و دارویی در تاریخ 19 شهریور 1402 در پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت برگزار شد.

در این جلسه ضمن معرفی محصولات تولیدی شرکت مذکور و معرفی خدمات قابل ارائه در زمینه استانداردسازی توسط پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت، زمینه های ارائه خدمات مشاوره بررسی گردید. در پایان مقرر شد شرکت مذکور درخواست خدمات مورد نیاز خود را در زمینه استانداردسازی خدمات آزمایشگاهی و همچنین تسهیل صادرات به پژوهشکده ارسال نماید.


رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید

 

۲۰ شهریور ۱۴۰۲ ۱۷:۰۷
روابط عمومی پژوهشگاه استاندارد |
تعداد بازدید : ۱۷۹