پنجمین جلسه کمیته مشورتی پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

پنجمین جلسه کمیته مشورتی پژوهشکده شیمی و پتروشیمی در روز یک شنبه مورخ 19 شهریورماه 1402 در محل پژوهشکده شیمی و پتروشیمی تشکیل گردید.

در این جلسه درخصوص ارائه گزارش پیشرفت بسته تحولی بحث و تبادل نظر صورت گرفت. درخصوص ضرورت انجام مکاتبات با واحدهای تولیدی و شرکتهای دانش بنیان مقرر گردید شناسایی واحدها و شرکتها به منظور خدمات استانداردسازی و عارضه یابی در اسرع وقت صورت پذیرد.

همچنین با پارک های علم وفناوری و دانشگاهها به منظور استانداردسازی محصولات دانش بنیان مکاتبه صورت گرفت. 


رسانه جدید
رسانه جدید

۲۸ شهریور ۱۴۰۲ ۲۰:۱۰
روابط عمومی پژوهشگاه استاندارد |
تعداد بازدید : ۱۱۶