تدوین استاندارد ملی اتوبوس اهدای خون

استاندارد ملی خودروهای پزشکی و تجهیزات آن ها - اتوبوس اهدای خون با محوریت گروه پژوهشی مهندسی پزشکی پژوهشکده فناوری و مهندسی با دبیری آقای دکتر توکلی گلپایگانی تدوین شد. پیش نویس این استاندارد پژوهش محور در اجلاسیه 822 کمیته ملی مهندسی پزشکی با حضور نمایندگان پژوهشگاه استاندارد، وزارت صمت، سازمان انتقال خون و متخصصان و صاحب نظران به تصویب رسید.

هدف از تدوین این استاندارد را تعیین الزامات عمومی طراحی، آزمون، اجرا و تجهیزات مورد نیاز در اتوبوس های اهدای خون اعلام کرد که الزامات مندرج در آن برای حصول اطمینان از ایمنی لازم برای اهداکنندگان خون تعیین شده است.

نسخه نهایی استاندارد مذکور به زودی در درگاه اطلاع رسانی سازمان ملی استاندارد ایران به  نشانی http://standard.inso.gov.ir برای بهره برداری کاربران و صاحب نظران قرار می گیرد.

رسانه جدید

۲۸ شهریور ۱۴۰۲ ۲۰:۱۸
روابط عمومی پژوهشگاه استاندارد |
تعداد بازدید : ۲۲۲