پایان طرح پژوهشی پایش شاخصها و ویژگیهای میکروبیولوژی اسباب بازیها با پایه

اسباب بازی­ها با پایه آبی به دلیل ترکیبات موجود می­توانند محیط مناسب برای رشد میکروارگانیسم­ها باشد. از جمله اسباب بازی­ها  با پایه آبی می­توان به خمیرهای بازی سبک و سنگین، رنگ انگشتی، خمیر شنی و رنگ صورت اشاره کرد. شرکت­های تولیدی در سطح کشور با تولید محصولات متنوع رشد مطلوبی داشتند و محصولاتی قابل رقابت  در سطح بین المللی تولید می­کنند. طرح پژوهشی برای پایش شرایط میکروبی محصولات اسباب بازی­های تولیدی با پایه آبی در کشور بر اساس شاخص­های میکرواورگانیسم­های هدف که می­توانند حین فرآیند تولید و بر اثر فعالیت آبی رشد کنند انجام شد. اشرشیاکُلی، استافیلوکوک اورئوس، سودوموناس آئروژینوزا، سالمونلا تیفی‌، کلی­فرم، باسیلوس سرئوس، استافیلوکوک اپیدرمیس و همچنین شمارش کلی میکروارگانیسم انجام شد.

مجریان : جمشید گودرزی ، فهیمدخت مختاری

همکاران طرح : رویا رثایی ، معصومه اطهری نیا، علی حبیبیان ، رامتین احمدی ، رضا سلطانی

.محل انجام طرح : گروه پژوهشی میکروبیولوژِی

رسانه جدید

۲۸ شهریور ۱۴۰۲ ۲۰:۴۳
روابط عمومی پژوهشگاه استاندارد |
تعداد بازدید : ۱۷۸