برگزاری دومین جلسه شورای مشورتی در پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت

دومین جلسه شورای مشورتی پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت بنا به تاکید ریاست محترم پژوهشگاه استاندارد بر تشکیل شورای مشورتی در پژوهشکده ها، روز سه شنبه 28 شهریور ماه 1402 با ریاست خانم دکتر نایب پاشایی و با حضور کلیه کارکنان پژوهشکده، در محل سالن جلسات پژوهشکده برگزار شد.

در این جلسه رئیس پژوهشکده از اهتمام همکاران پژوهشکده در انجام وظایف محوله و اجرای تعهدات پژوهشکده تقدیر نمودند و ضمن اشاره به اهم فعالیت های پیش روی این پژوهشکده از جمله کسب گواهینامه تایید صلاحیت از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران بر اساس استاندارد ایزو 17034، اجرای آزمون های مهارت بر اساس استاندارد ISO/IEC 17043، تولید مواد مرجع و کسب درآمد از فروش این مواد، راه اندازی نهاد گواهی اشخاص پژوهشکده بر اساس استاندارد ISO/IEC 17024، کسب درآمد از طریق مشاوره به واحدهای تولیدی و خدماتی و غیره، بر لزوم اجرای فعالیت ها در بازه زمانی تعیین شده، تاکید نمودند.   

در ادامه جلسه سایر حاضرین در جلسه نسبت به ارائه نظرات و پیشنهادات در خصوص نحوه انجام فعالیت ها و همچنین چالش های پیش رو، اظهار نظر نمودند.

در پایان جلسه معارفه آقای مهندس علی اکبر آژیده به عنوان مشاور رییس پژوهشکده، خانم دکتر هدی آل علی به عنوان سرپرست معاون پژوهشکده، آقای مهندس مهران منتظریان به عنوان سرپرست گروه پژوهشی ارزیابی انطباق و مهارت، خانم مهندس الهام هاشمی شاد به عنوان سرپرست آزمایشگاه مرجع گروه پژوهشی اندازه شناسی و خانم مهندس نرگس شهرودی به عنوان سرپرست گروه سامانه های مدیریت، انجام شد.

رسانه جدید

۱ مهر ۱۴۰۲ ۱۰:۵۰
روابط عمومی پژوهشگاه استاندارد |
تعداد بازدید : ۲۲۹