چاپ 9 فقره استانداردهای ملی مرز بیشینه مانده آفت کش ها تدوین شده بر اساس ارزیابی ریسک

در راستای اجرای قانون حفاظت از خاک، تجدیدنظر استاندارد های ملی مرز بیشینه آفت‌ کش‌ ها ( به شرح زیر ) که بر اساس سبد مصرف ملی و  آفت کش های ثبت شده در کشور به روش ازیابی ریسک به دبیری خانم دکتر رویا نوربخش مدیر ارزیابی ریسک پژوهشگاه انجام شد و اجلاسیه ‌کمیته های ملی صنایع غذایی با حضور نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، مراکز آزمایشگاهی، متخصصان و صاحب نظران ذی ربط، در سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شد، تصویب و به چاپ رسید و نسخه نهایی استانداردهای ملی اعلام شده از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان ملی استاندارد ایران به نشانیhttp://standard.inso.gov.ir برای بهره برداری کاربران و صاحب نظران در دسترس می باشد.

- استاندارد ملی ایران شماره 4-6349، آفت کش ها - مرز بیشینه مانده آفت کش ها در مواد غذایی با منشاء دامی
-
استاندارد ملی ایران شماره 12581، آفت کش ها - مرز بیشینه مانده آفت‌کش‌ها- سبزی های میوه ای
-
استاندارد ملی ایران شماره 12582، آفت کش ها مرز بیشینه مانده آفت کش ها- سبزی های پیازی،غده ای و ریشه ای
-
استاندارد ملی ایران شماره 12583، آفت کش ها مرز بیشینه مانده آفت کش ها- سبزی های برگی
-
استاندارد ملی ایران شماره 13116، آفت کش ها- مرز بیشینه مانده آفت کش ها- حبوبات
-
استاندارد ملی ایران شماره 13117، آفت کش ها- مرز بیشینه مانده آفت کش ها- میوه های سردسیری
- استاندارد ملی ایران شماره 13118، آفت کش ها - مرز بیشینه مانده آفت‌کش‌ها- میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری
-
استاندارد ملی ایران شماره 13119، آفت کش ها- مرز بیشینه مانده آفت کش ها- دانه های روغنی
-
استاندارد ملی ایران شماره 13120، آفت کش ها مرز بیشینه مانده آفت کش ها- غلات

رسانه جدید


۴ مهر ۱۴۰۲ ۰۴:۱۷
روابط عمومی پژوهشگاه استاندارد |
تعداد بازدید : ۲۲۵