انعقاد تفاهم نامه همکاری میان پژوهشگاه استاندارد و مرکز ملی اندازه شناسی ایران

به منظور گسترش هرچه بیشتر همکاری های مشترک پژوهشگاه استاندارد و مرکز ملی اندازه شناسی ایران و در راستای پیاده سازی اهداف بسته تحولی بهار خدمت در دولت مردمی، تفاهم نامه ای مابین رئیس پژوهشگاه استاندارد و رئیس مرکز ملی اندازه شناسی ایران در تاریخ 04شهریور1402 با پیگیری پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت منعقد گردید.

همکاری مشترک در محورها و موضوعات متنوع از جمله دانش و مهارت فنی و سرمایه های انسانی طرفین، آموزش و پژوهش، مشارکت در تدوین و ترویج استانداردهای ملی و بین المللی حوزه اندازه شناسی، همکاری در اجرای طرح های پایش تجهیزات اندازه گیری در حوزه پزشکی، همکاری در اجرای کالیبراسیون و کنترل های میانی تجهیزات آزمایشگاهی پژوهشگاه، ایجاد بستر مناسب برای راه اندازی آزمایشگاه های مرجع در راستای اندازه شناسی کشور و ... از اهم موضوعات این تفاهم نامه می باشد.

شایان ذکر است جهت اجرایی شدن این تفاهم نامه،برگزاری آزمون مهارت با موضوع کالیبراسیون جرم توسط مرکز آزمون مهارت و تولید مواد مرجع پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت پژوهشگاه استاندارد با همکاری مرکز ملی اندازه شناسی ایران، به منظور ارزیابی عملکرد آزمایشگاه های کالیبراسیون فعال در زمینه کمیت جرم در سطح کشور، در مرحله طرح ریزی می باشد.

رسانه جدید

۸ مهر ۱۴۰۲ ۰۷:۱۸
روابط عمومی پژوهشگاه استاندارد |
تعداد بازدید : ۱۷۸