فراخوان جشنواره "انتخاب و تجلیل از پژوهشگران برگزیده" پژوهشگاه استاندارد

        به آگاهی می‌رساند جشنواره "انتخاب و تجلیل از پژوهشگران برگزیده" در هفته پژوهش سال 1402، در پژوهشگاه استاندارد برگزار می‌گردد. خواهشمنداست درصورت تمایل جهت شرکت در جشنواره، نسبت به تکمیل و ارسال پرسشنامه پیوست (به صورت فیزیکی با امضاء) به همراه مستندات مربوطه (به صورت الکترونیکی با درج لینک(hyperlink) هرمستند در فایل word پرسشنامه و تحویل به صورت لوح فشرده) حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 09آبان1402 به دبیرخانه جشنواره، مستقر در مدیریت پژوهش و تجاری سازی فناوری پژوهشگاه استاندارد اقدام نمایید.

لازم به ذکر است بررسی مدارک براساس آیین نامه مرتبط (با شناسه مدرک DR-B 01/03 تجدیدنظرشده درتاریخ (06 تیرماه 1402) خواهد بود و ارایه مستندات مورد نیاز مطابق با آیین نامه مذکور برعهده متقاضی بوده و در صورت نقض مدارک امتیازی تعلق نخواهد گرفت.

شماره تماس مستقیم دبیرخانه  32861207-026

شماره تماس داخلی: 2744-2321

 رسانه جدید  

۲۹ مهر ۱۴۰۲ ۰۷:۴۱
روابط عمومی پژوهشگاه استاندارد |
تعداد بازدید : ۵۰۳