ارزیابی 120 آزمایشگاه در نیمسال اول 1402 توسط همکاران پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت

در راستای همکاری پژوهشگاه استاندارد با مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در انجام ارزیابی آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون براساس استاندارد 17025، با تلاش و همت همکاران گروه پژوهشی ارزیابی انطباق و مهارت پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت، در نیمسال اول 1402 تعداد 120 نهاد ارزیابی انطباق در زمینه های اعطاء گواهینامه، تمدید تایید صلاحیت و تجدید گواهینامه تاییدصلاحیت، مورد ارزیابی قرار گرفتند.  

همچنین حدود 200 پرونده ارزیابی به طور کامل خاتمه یافت که بخشی از آن مربوط به تکمیل پرونده های سال 1401 بوده است. این آزمایشگاه ها از مهمترین آزمایشگاه های فعال سطح کشور در زمینه های صنایع غذایی و کشاورزی، مکانیک و فلزشناسی، فرآورده های نفتی و شیمیایی و پلیمر، ساختمانی و معدنی، کالیبراسیون، خودرو و نیرو محرکه، برق و الکترونیک و بسته بندی و سلولزی و غیره بوده اند.

شایان ذکر است گروه پژوهشی ارزیابی انطباق و مهارت پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت، از سال 1396 در زمینه انجام ارزیابی آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون بر اساس  استاندارد  ISO/IEC 17025   مشغول به فعالیت می باشد. 

رسانه جدید

۱۲ مهر ۱۴۰۲ ۰۷:۵۴
روابط عمومی پژوهشگاه استاندارد |
تعداد بازدید : ۱۷۵