برگزاری یکصدو پنجاه و پنجمین جلسه هیات رئیسه پژوهشگاه استاندارد

یکصدو پنجاهمین جلسه هیات رئیسه پژوهشگاه استاندارد به ریاست آقای دکتر رامین حاجی خانی برگزار شد.

در این راستا آقای دکتر حاجی خانی بعد از صحبت های ابتدایی به پیگیری مصوبات گذشته پرداخته و مدیران را به فعالیت های پژوهشی حداکثری توصیه نمودند.

در ادامه دستورات جلسه جدید قرائت شده و مصوبات جدید صورتجلسه گردید.


رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید

۱۲ مهر ۱۴۰۲ ۰۹:۳۳
روابط عمومی پژوهشگاه استاندارد |
تعداد بازدید : ۱,۶۷۸