جلسه نمایندگان انجمن صنفی گوهر سنگها و اعضای گروه پژوهشی ساختمانی و معدنی

نظر به تکلیف قانونی پژوهشگاه استاندارد مطابق با بسته تحولی بهار خدمت در دولت مردمی، با محوریت استاندارد و استاندارد سازی، سلسله جلساتی با انجمن های صنفی تولید کنندگان محصولات ساختمانی و همچنین تولید کنندگان این محصولات توسط گروه پژوهشی ساختمانی و معدنی برگزار می گردد.

در این راستا جلسه ای در تاریخ 08 مهرماه 1402 با حضور نمایندگان انجمن صنفی گوهر سنگها و اعضای گروه ساختمانی و معدنی در محل این گروه برگزار گردید. در این جلسه توانمندیها و ظرفیتهای پژوهشگاه استاندارد و گروه ساختمانی توسط خانم دکتر احمدی مدیریت گروه، معرفی و زمینه های همکاری در زمینه تدوین و بروز رسانی استانداردهای ملی، ایجاد همکاریهای مشترک ، تبادل اطلاعات و تجربیات و توانمندیهای علمی فنی و کارشناسی با هدف ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و اجرای طرحها و پروژه های مشترک، مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. همچنین مقرر گردید طی مکاتبات اولیه وضعیت موجود این صنعت از نظر استانداردهای ملی و بین المللی و همچنین و ضعیت آزمایشگاههای فعال در زمینه گوهر سنگها مورد بررسی قرار گیرد تا زمینه برای انعقاد تفاهم نامه و مشارکتهای علمی و فنی فراهم شود.

رسانه جدید

۱۲ مهر ۱۴۰۲ ۱۴:۵۵
روابط عمومی پژوهشگاه استاندارد |
تعداد بازدید : ۱۸۰