جلسه گروه پژوهشی ساختمانی و معدنی با شرکت البرز شیمی ساختمان

نظر به تکلیف قانونی پژوهشگاه استاندارد مطابق با بسته تحولی بهار خدمت در دولت مردمی، با محوریت استاندارد و استاندارد سازی، سلسله جلساتی با انجمن های صنفی تولید کنندگان محصولات ساختمانی و همچنین تولید کنندگان این محصولات توسط گروه پژوهشی ساختمانی و معدنی برگزار می گردد.
در این راستا جلسه ای در تاریخ 10 مهرماه 1402 با حضور نمایندگان شرکت البرز شیمی آسیا و اعضای گروه ساختمانی و معدنی در محل دفتر مدیریت گروه ساختمانی و معدنی برگزار گردید. در این جلسه توانمندیها و ظرفیتهای پژوهشگاه استاندارد و گروه ساختمانی توسط خانم دکتر احمدی مدیریت گروه، معرفی و زمینه های همکاری در زمینه تدوین و بروز رسانی استانداردهای ملی، ایجاد همکاریهای مشترک ، تبادل اطلاعات و تجربیات و توانمندیهای علمی فنی و کارشناسی با هدف ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و اجرای طرحها و پروژه های مشترک، مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. همچنین مقرر گردید مقدمات لازم جهت انجام همکاری و مشارکتهای علمی و فنی، فراهم گردد.

رسانه جدید

۱۲ مهر ۱۴۰۲ ۱۵:۰۲
روابط عمومی پژوهشگاه استاندارد |
تعداد بازدید : ۱۹۰