ارزیابی مراقبتی مرکز آزمون مهارت پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت

مرکز آزمون مهارت و تولید مواد مرجع پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت در روزهای 15 و 16 مهرماه 1402 بر اساس الزامات استاندارد ISO/IEC 17043 مربوط به مجریان آزمون مهارت، توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. شایان ذکر است این مرکز از سال 1393 تاکنون حدود 40 آزمون مهارت در زمینه­های مختلف آزمایشگاهی از جمله صنایع غذایی و کشاورزی، مکانیک و فلزشناسی، فرآورده های نفتی و شیمیایی و پلیمر، ساختمانی و معدنی، میکروبیولوژی،آرایشی و بهداشتی، کالیبراسیون، برق و الکترونیک و غیره اجرا نموده و بدون شک نقش موثری در بهبود عملکرد آزمایشگاه ها داشته است. این مرکز اولین بار در سال 1395 بر اساس دو دامنه موفق به دریافت گواهینامه تایید صلاحیت شد و در سال 1400 ضمن تجدید گواهینامه تایید صلاحیت، دامنه فعالیت های خود را به 11 مورد افزایش داد. این ارزیابی از نوع مراقبتی است و به منظور اطمینان از صلاحیت برگزارکننده آزمون مهارت، توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، انجام خواهد شد. رسانه جدید

۱۲ مهر ۱۴۰۲ ۱۵:۴۵
روابط عمومی پژوهشگاه استاندارد |
تعداد بازدید : ۱۹۶