برگزاری جلسه با اعضاء هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در زمینه تولید مواد مرجع

در راستای اجرای وظایف پژوهشگاه استاندارد مطابق با بسته تحولی بهار خدمت در دولت مردمی- با محوریت رشد تولید کیفی، جلسه ای با حضور آقای دکتر آقاجانی و آقای دکتر روستایی از دانشگاه علم و صنعت در تاریخ 17مهرماه 1402 در محل پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت برگزار شد.

در این جلسه زمینه های همکاری پژوهشی مشترک پژوهشگاه استاندارد و دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه انجام طرح های پژوهشی مشترک در زمینه تولید مواد مرجع در حوزه نمونه های سختی سنجی فلزات و کوانتومتری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در پایان مقرر شد اقلام آزمون مهارت سختی سنجی فلزات با همکاری مشترک و جذب سرمایه گذار از صنعت در قالب طرح پژوهشی تولید گردد.

 رسانه جدید

۱۸ مهر ۱۴۰۲ ۱۹:۵۶
روابط عمومی پژوهشگاه استاندارد |
تعداد بازدید : ۱۹۰