برگزاری جلسه با موضوع حمایت از تولید و بازاریابی مواد مرجع در پژوهشگاه استاندارد

در راستای تکلیف پژوهشگاه استاندارد در زمینه بسته تحولی بهار خدمت در دولت مردمی، با محوریت رشد تولید کیفی، جلسه ای با موضوع تولید و بازاریابی مواد مرجع در پژوهشگاه استاندارد در تاریخ 23 مهر 1402 در محل پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت تشکیل شد. در این جلسه که با حضور مسئولین شرکت حکمت اندیش ممتاز یاس و سرپرست و معاون پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت و مدیر فنی مرکز آزمون مهارت و تولید مواد مرجع و سرپرست مدیریت پژوهش و تجاری سازی فناوری پژوهشگاه استاندارد برگزار شد، ضمن معرفی توانمندی های مرکز تولید مواد مرجع پژوهشگاه استاندارد، بر اهمیت و لزوم تولید مواد مرجع در داخل کشور و عزم راسخ پژوهشگاه استاندارد در این زمینه تاکید شد. در ادامه حوزه های همکاری مشترک، اولویت های تولید مواد مرجع با توجه به نیاز شبکه آزمایشگاهی، منابع تامین اعتبار جهت تولید و نحوه بازاریابی مواد مرجع، مورد بررسی قرار گرفت.

در نهایت مقرر شد عناوین طرح های پژوهشی تولید مواد مرجع با حمایت مالی و اعتبار آزمایشگاهی شرکت حکمت اندیش ممتاز یاس در جلسات آتی نهایی شود و فروش مواد مرجع تولید شده در مرکز تولید مواد مرجع پژوهشگاه استاندارد اجرائی شود.

رسانه جدید

۳۰ مهر ۱۴۰۲ ۰۸:۴۹
روابط عمومی پژوهشگاه استاندارد |
تعداد بازدید : ۱۸۵